Back To Top

Kursy magazyniera


W naszym Ośrodku Szkoleniowym możesz również odbyć kurs dla magazyniera. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Dzięki naszej firmie masz możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień co zwiększy twoje szanse na rynku pracy. Kurs na magazyniera jest doskonałym uzupełnieniem dla kursu na operatora wózków widłowych.

Szkolenia

Nasz Ośrodek Szkoleniowy ma na celu przygotować uczestników do pracy na stanowisku magazyniera. Prowadzone przez nas kursy cechują się wysokim profesjonalizmem. Kurs realizowany jest w formie praktycznej z elementami teoretycznymi z zakresu zasad obsługi magazynu. Kurs kończy się egzaminem. Uzyskując pozytywną ocenę z egzaminu kursanci otrzymują bezterminowe zaświadczenia obowiązujące na terenie całego kraju i Unii Europejskiej. Uprawnienia wydajemy nieodpłatnie w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Zajęcia praktyczne prowadzimy z wykorzystaniem programów magazynowych: Subiekt, LoMag i inne.
Nie uczymy teorii - na zajęciach warsztatowych poznasz dokładne zasady obsługi wyżej wymienionych programów magazynowych.

Wymagania względem naszych kursantów

Chcąc przystąpić do kursu należy spełnić minimalne wymagania:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • mieć minimum wykształcenie podstawowe,
  • posiadać aktualne badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w zawodzie.