Back To Top

Kurs na HDS(Hydrauliczny Dźwig Samochodowy)


Odmiana dźwigu samochodowego wykorzystywany jest głównie w transporcie drogowym umożliwia samodzielny załadunek i rozładunek materiałów o dużej wadze, znany jest również jako żuraw przeładunkowy. Od osób kierujących takimi pojazdami wymagane są odpowiednie uprawnienia, takie kwalifikacje można zdobyć w naszym Ośrodku na kursie HDS.

Pogram szkolenia

Szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowuje kursantów do obsługi żurawi przeładunkowych HDS oraz podwyższa kwalifikacje zawodowe maszynistów obsługujących żurawie przeładunkowe. Nasze szkolenia przygotowują kursantów do zdobycia uprawnień HDS. Zagadnienia poruszane w trakcie kursu to między innymi:

 • informacje na temat dozoru technicznego
 • budowa hydrauliczna dźwigów samochodowych
 • podstawowe informacje na temat eksploatacji sprzętu
 • obowiązki operatora sprzętu
 • BHP operatora HDS
 • zajęcia praktyczne na sprzęcieOferujemy szkolenia w dwóch kategoriach:

żurawie: (II Ż)

 • stacjonarne,
 • przewoźne,
 • przenośne,
 • samojezdne,

żurawie: (I Ż)

 • wieżowe oraz szybkomontujące,
 • szynowe.Egzamin państwowy - uprawnienia

Aby otrzymać uprawnienia, kursant musi zaliczyć egzamin końcowy. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej odbywa się przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym kursant otrzymuje zaświadczenie, uprawniające do obsługi żurawi przeładunkowych (HDS). Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia w języku niemieckim lub angielskim.

 Wymagania wobec kandydata:

Aby zostać uczestnikiem szkolenia organizowanego w naszej firmie musisz spełnić podstawowe warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać wykształcenie, co najmniej podstawowe,
 • posiadać zaświadczenie lekarskie.