Back To Top

Kurs na podesty ruchome


Podesty ruchome to urządzenia dźwignicowe, które znajdują swoje zastosowanie w podnoszeniu materiałów i osób na odpowiednią wysokość. Wyróżniamy dwa typy podestów samobieżne (poruszające się) i stacjonarne, wszystkie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu.
Podesty dzielą się na dwie kategorie:

uprawnienia kat. I P

  • podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (tzw. podnośniki nożycowe),
  • podesty ruchome przewoźne (tzw. pająki podczepiane pod samochód),
  • podesty ruchome samojezdne (montowane na pojeździe - podnośniki koszowe),

uprawnienia kat. II P

  • podesty ruchome wiszące,
  • podesty ruchome masztowe,
  • podesty ruchome stacjonarne.

Cel szkolenia

Celem naszej Firmy jest to, aby nasi kursanci zdobyli nie tylko wiedzę niezbędną do uzyskania uprawnień na wybraną przez siebie kategorię urządzeń, ale również, aby potrafili wykorzystać ją w codziennej pracy na stanowisku operatora. Podczas szkolenia nasi kursanci poznają budowę podestów ruchomych ich wykorzystanie oraz bezpieczne użytkowanie. Szkolenia prowadzone są w miłej i przyjaznej atmosferze. Zatrudniamy osoby z długoletnim doświadczeniem i praktyką, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebną do prowadzenia zajęć.

Uprawnienia

Kurs na podesty ruchome kończy się egzaminem. Uzyskując pozytywny wynik z egzaminu otrzymasz bezterminowe uprawnienia UDT, uprawniające do obsługi wszystkich rodzajów podestów ruchomych na terenie całego kraju oraz Unii Europejskiej. Uprawnienia wystawiamy również w języku angielskim i niemieckim.

Wymagania wobec kursantów

W szkoleniu organizowanym przez nasz Ośrodek mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe oraz nie mają przeciwwskazań lekarskich do pracy na stanowisku operatora. W Standardach Kwalifikacji Zawodowych określono również minimum kwalifikacji dla operatora podestów ruchomych tzn:

  • umiejętność obsługi maszyny,
  • znajomość przepisów BHP,
  • znajomość przepisów dozoru technicznego,
  • znajomość budowy dźwignicy.