Back To Top

Kurs na suwnice


Suwnice są to urządzenia dźwignicowe, w których wciągnik przesuwa się po pomoście umieszczonym między dwoma równoległymi zestawami szyn. Umożliwiają one podnoszenia średnich i ciężkich ładunków na dużą wysokość. Suwnice dzielimy na pomostowe (nartowe), bramowe i podwieszane sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny.

Szkolenie z obsługi suwnic

Podczas szkolenia kursanci otrzymują najważniejsze informacje związane z obsługą urządzenia, w tym wiadomości związane z zasadami bezpieczeństwa pracy aby transportować prawidłowo ładunki. Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. W naszym Ośrodku możesz zdobyć uprawnienia na dwie kategorie tj:

  • IS – suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny operatora oraz suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo, żurawie stacjonarne warsztatowe.
  • IIS – suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo o oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.


Uprawnienia

Po zdanym egzaminie państwowym kursanci otrzymują bezterminowe uprawnienia UDT, które uprawniają do obsługi suwnic na terenie całego kraju oraz Unii Europejskiej. Na życzenie klienta i bez dodatkowej opłaty uprawnienia wystawiamy w języku angielskim i niemieckim.

Warunki przystąpienia do kursu

Aby wziąć udział w kursie należy spełnić minimum wymagań:

  • ukończone 18 lat,
  • minimum wykształcenie podstawowe,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic,