Zwinne zarządzanie projektami staje się coraz popularniejsze. Fakt ten nie powinien nikogo dziwić, bo faktycznie wdrożenie metodyk scrum oraz agile może w znaczącym stopniu zwiększyć efektywność zespołu projektowego. Za realizację poszczególnych projektów bardzo często odpowiada tak zwany zespół scrum.