Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że konieczne staje się dopasowanie wielu przepisów do istniejącego stanu rzeczy. Niezwykle dynamiczny rozwój widać także od wielu lat w branży nieruchomości, powstaje bardzo wiele nowych inwestycji z przeznaczeniem na sprzedaż.

Jednakże bywało wiele sytuacji, w których inwestorzy zostawali z problemem w związku z niewypłacalnością dewelopera. Dlatego też aby chronić ich interesy powstała ustawa deweloperska.

Celem tej ustawy jest ochrona konsumentów, a raczej ich środków finansowych, które przeznaczają na zakup mieszkania od dewelopera. W myśl przepisów wpłacane przez nich pieniądze są składane na specjalnym rachunku powierniczym, z którego deweloper otrzymuje część należną po skończeniu konkretnego etapu inwestycji.

Innym zabezpieczeniem finansów konsumentów są gwarancje bankowe. Celem tych zabezpieczeń jest przede wszystkim to, aby w razie niepowodzenia inwestycji rozpoczętej przez dewelopera klienci mogli odzyskać wpłacone środki finansowe.

Odpowiednie stosowanie tych przepisów wymaga odpowiedniej wiedzy, i temu służą między innymi szkolenia dla deweloperów. W czasie ich trwania kursanci nie tylko zapoznają się z przepisami ustawy, ale także nabywają wiedzy odnośnie tego, jak je prawidłowo stosować i interpretować.

Ze względu na bardzo wiele korzyści, jakie daje szkolenie deweloper zazwyczaj decyduje się na to, aby uczestniczyli w nim wszyscy zatrudnieni. Dzięki temu ryzyko ewentualnych pomyłek znacznie się zmniejsza, a dla całej firmy oznacza to przede wszystkim sprawne działanie i tym samym znaczne zwiększanie zysków.

Tematyka ustawy deweloperskiej poruszana jest na różnorodnych kursach, które związane są z tematem nieruchomości. Jednym z takich są między innymi szkolenia kontrakty handlowe, często bowiem ich celem jest właśnie rynek nieruchomości. Odpowiednia wiedza i umiejętność jej zastosowania staje się więc niezbędnym czynnikiem prowadzenia działalności. Dlatego też popularność szkoleń, omawiających ustawę deweloperską rośnie z każdym miesiącem.