Back To Top

Kurs na wózki widłowe


Kurs na operatora wózka jezdniowego, to szkolenie, dzięki któremu uzyskasz uprawnienia operatora wózka jezdniowego. To sposób na uzyskanie specjalistycznych umiejętności przydatnych dla ludzi poszukujących pracy oraz forma przekwalifikowania się doświadczonych już pracowników. Oferujemy Ci szkolenia na operatora wszystkich wózków jezdniowych w kategoriach I WJO, II WJO, III WJO. U nas dodatkowo zdobędziesz uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach.

Szkolenia na wózki jezdniowe

Operator wózka widłowego to zawód wymagający odpowiedniego przygotowania teoretycznego, jak i praktycznego. Dlatego czujemy się zobowiązani by naszych kursantów szkolili tylko wyłącznie dyplomowani instruktorzy nauki jazdy. W związku z tym zatrudniamy wykładowców i instruktorów z profesjonalnymi kwalifikacjami i dużym doświadczeniem. Wśród naszych pracowników są również konserwatorzy Urzędu Dozoru Technicznego, którzy dbają aby sprzęt wykorzystywany podczas szkoleń był w dobrym stanie technicznym.

Uprawnienia

Uprawnienia na operatora wózka widłowego wydawane są bezterminowo, w formie imiennego świadectwa na drukach MEN (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej). Świadectwo to honorowane jest na terenie całego kraju oraz Unii Europejskiej. Wydajemy również uprawnienia dotyczące wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych. Z myślą o Tobie wydajemy dokumenty w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim - bez dodatkowych opłat.

Wymagania wobec kandydatów

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć ukończone 18 lat i minimum podstawowe wykształcenie. Dodatkowo wymagane jest posiadanie badań lekarskich uprawniających do kierowania wózkiem widłowym. Chcąc być w pełni kompleksowym nasza firma dostosowuje się do potencjalnego klienta, dlatego też organizujemy tego typu badania w naszym Ośrodku. Koszt takiego badania wraz z wydaniem zaświadczenia to 40 zł od osoby.